Bij personal coaching staat het individu centraal. Er is directe begeleiding met als doel de persoonlijke professionaliteit en vakbekwaamheid te verbeteren en nieuw leven in te blazen. We doen dit met een procesmatige aanpak, aan de hand van zelfreflectie en het geven van feedback.

Tijdens de personal coaching komen de volgende leerpunten aan de orde:

  • Eigen kwaliteiten ontdekken vanuit diverse gezichtspunten
  • Problemen oplossen
  • Uitdagingen uitgaan
  • Leren denken buiten de geijkte kaders
  • Proactief en bewust leren handelen

Na een intakegesprek legt de coach samen met je de leerdoelen vast, waarna het op maat gemaakte coachingstraject wordt uitgestippeld.